🖼️
  • BLUK cho Android

    Game vật lý hấp dẫn
  • BLUK là một trò chơi casual vật lý hấp dẫn, cho bạn trở thành một khối vuông có những khả năng độc đáo, thực hiện một cuộc hành trình phép thuật kỳ diệu để mở khóa nguồn gốc khó hiểu của một bóng tối bí ẩn đang phá vỡ sự hài hòa của các thế giới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu