🖼️ Desktop-Reminder 2.101 Phần mềm quản lý công việc

🖼️
 • Phát hành: Polenter - Software Solutions
 • Desktop-Reminder là một phần mềm quản lý công việc miễn phí, giúp người dùng sắp xếp và lên kế hoạch tác vụ dễ dàng, hiệu quả, tránh trùng lặp thời gian.
 • windows Version: 2.101
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.214

🖼️ ConFavor

🖼️
 • Phát hành: Polenter - Software Solutions
 • Thông thường, với các file/thư mục nằm sâu bên trong máy tính, bạn phải qua nhiều bước, mở nhiều thư mục rồi mới tìm đến được file/thư mục cần thiết để sử dụng. Điều này rất bất tiện và mất nhiều thời gian. Với ConFav, mọi chuyện sẽ được giải quyết hoàn t
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 564