🖼️
  • HWiNFO Kiểm tra thông tin phần cứng máy tính
  • HwiNFO 7.06 là tiện ích miễn phí giúp người dùng kiểm tra thông tin phần cứng của thiết bị. HwiNFO hỗ trợ kiểm tra thông tin BIOS, các thành phần nòng cốt của hệ thống...
  • Xếp hạng: 3 · 65 Phiếu bầu
🖼️
  • HWiNFO Portable Kiểm tra thông tin phần cứng
  • HWiNFO Portable 7.04 là phiên bản di động của ứng dụng HWiNFO32, hỗ trợ người dùng kiểm tra thông tin phần cứng của thiết bị một cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu