🖼️ Translator cho Android 10.2 Ứng dụng dịch văn bản mới trên Android

🖼️
  • Phát hành: Recomendado
  • Translator là ứng dụng dịch thuật hữu ích cho những người học ngôn ngữ, thường xuyên đi du lịch hoặc đang tìm kiếm một công cụ dịch phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Tiện ich này tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 10.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 146