🖼️ Clans of Reign Early Access COR - game đấu trường Trung cổ đẫm máu

🖼️
  • Phát hành: Reigen Games
  • Clans of Reign - COR là game hot phong cách hành động online nhiều người chơi, bối cảnh đặt trong thế giới Trung cổ diệu kỳ.
  • windows Version: Early Access