🖼️ BlackBerry Desktop Manager 7.1 Quản lý điện thoại BlackBerry trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: RIM
  • Bộ phiên bản BlackBerry Desktop Manager được cập nhật thêm một vài tính năng mới bao gồm Roxio Media Manager và thêm một số tùy chọn mã hóa mới được phát triển, hỗ trợ các định dạng vieo khác....
  • windows Version: 7.1.0.33 B34
  • Đánh giá: 20
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 86.798