🖼️ Racer 0.8 Game đua xe siêu thực, siêu đẹp

🖼️
  • Phát hành: Ruud van Gaal
  • Racer là game đua xe miễn phí, sử dụng hiệu ứng vật lý của xe thực để tạo nên những cảm giác thực tế. Nếu bạn đang dùng tay lái hay tay bấm có rung, nó sẽ phản xạ và giật cần lái của bạn.
  • windows Version: 0.8.44
  • Đánh giá: 928
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 658.413