Sanwhole was founded in 2008 with the mission to help people manage their information quickly and easily.

🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Vole Edutainment Thu thập và sử dụng tài liệu để học tập
  • Vole Edutainment là một phần mềm được thiết kế với mục đích mang đến cho người dùng một phương tiện phát nhiều định dạng tệp tin bao gồm audio, video, liên kết YouTube, trang web, tài liệu, hình ảnh và nhiều tệp khác.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Vole Media CHM Tạo file CHM
  • Vole Media CHM là một ứng dụng giúp tạo ra văn bản hướng dẫn chi tiết đầy đủ cho một chương trình nào đó có định dạng CHM. Tính năng này là điều mà mỗi người phát triển ứng dụng đều cần sử dụng trước khi công bố một phần mềm nào đó.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Vole Windows Expedition Phần mềm quản lý tập tin
  • Vole Windows Expedition là phần mềm quản lý tập tin trên máy tính một cách hiệu quả. Công cụ này mang đến một biện pháp dễ dàng và tinh tế để quản lý tài liệu, đồng thời Vole Windows Expedition còn tương thích hoàn toàn với Windows Explorer.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu