🖼️ Monster Castle cho Windows Phone 1.0 Game Quái vật thủ thành trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: SC Mobile
  • Lãnh đạo những con quái vật tị nạn của bạn xây dựng thành trì mới và bảo vệ cuộc xâm lược của những người anh hùng. Monster Castle là trò chơi thủ tháp chiến lược mới lạ mà bạn chưa từng thấy trước đây.
  • Windows Phone Version: 1.0.1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 394