🖼️ Beyond Compare 4.2 So sánh, đối chiếu tập tin và thư mục

🖼️
  • Phát hành: Scooter Software
  • Beyond Compare là trình quản lý tập tin tiên tiến tích hợp nhiều công cụ mạnh mẽ để giúp người sử dụng so sánh tập tin, thư mục, tài liệu văn bản, bảng biểu, tập tin MP3, hình ảnh và nhiều dạng tập tin khác có trên hệ thống máy tính.
  • windows Version: 4.2.8.23479
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.659