🖼️
  • WiFi File Transfer cho Android Công cụ hỗ trợ tải file
  • WiFi File Transfer cho phép người dùng đăng tải và donwload các file từ/tới điện thoại qua kết nối mạng wifi. Ứng dụng này có giao diện rất dễ sử dụng và người dùng không cần phải dùng tới dây nối.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️