🖼️ Dragon Banner Game xây dựng thế giới kiểu Minecraft kết hợp chiến thuật kinh điển

🖼️
  • Phát hành: Soulnata
  • Xây dựng thế giới hoàn chỉnh từ các khối vuông như Minecraft, sau đó bảo vệ vùng đất của bạn thông qua các trận chiến theo lượt kinh điển trong Dragon Banner.
  • windows