• Công ty: Công ty TNHH Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam
 • Website: http://southtelecom.vn/
 • Điện thoại: 08 3939 0998
 • Địa chỉ: 77-79 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

🖼️ Worldfone for Android 2.1 Gọi điện thoại quốc tế cho Android

🖼️
 • Phát hành: South Telecom
 • WorldfoneMobile Dialer là phần mềm gọi điện thoại quốc tế bằng điện thoại smartphone được phát triển bởi Công ty TNHH Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam( South Telecom).
 • android Version: 2.1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.004

🖼️ WorldfonePC Phần mềm gọi điện thoại quốc tế

🖼️
 • Phát hành: South Telecom
 • WorldfonePC Dialer là phần mềm gọi điện thoại quốc tế bằng máy tính được phát triển bởi Công ty TNHH Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam( South Telecom).
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 982

🖼️ World fone sip dialer for iOS 2.0 Gọi điện thoại quốc tế cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: South Telecom
 • World fone sip dialer là phần mềm gọi điện thoại quốc tế bằng điện thoại smartphone được phát triển bởi Công ty TNHH Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam( South Telecom).
 • ios Version: 2.0.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164

🖼️ WorldfoneMobile for Symbian Gọi điện thoại quốc tế cho Symbian

🖼️
 • Phát hành: South Telecom
 • WorldfoneMobile là phần mềm gọi điện thoại quốc tế bằng điện thoại smartphone được phát triển bởi Công ty TNHH Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam( South Telecom).
 • symbian
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 551

🖼️ WorldMEETING Họp trực tuyến, web conference miễn phí

🖼️
 • Phát hành: South Telecom
 • WorldMEETING - Dịch vụ hội nghị đa phương đáp ứng nhu cầu hội thoại từ 2 thành viên trở lên trên toàn thế giới.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 152