🖼️ Effective File Search 6.8 Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm tập tin nâng cao

🖼️
 • Phát hành: SOW
 • Effective File Search là công cụ tìm kiếm tập tin mạnh mẽ, hiệu quả và dễ sử dụng. Effective File Search 6 sẽ giúp bạn tìm kiếm bất kì tập tin nào trên máy tính và mạng local.
 • windows Version: 6.8.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.158

🖼️ Instant Document Search 1.9

🖼️
 • Phát hành: SOW
 • Instant Document Search là một công cụ tìm kiếm tài liệu trên máy tính của bạn có giao diện tương tự như các trang tìm kiếm Internet.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.026

🖼️ Photo Resize Magic

🖼️
 • Phát hành: SOW
 • Khi trình diễn một bộ sưu tập ảnh với nhiều kích cỡ khác nhau, bạn sẽ thấy nó không được đẹp và hấp dẫn. Photo Resize Magic (PRM) sẽ giúp bạn tự động cân đối kích cỡ các ảnh sao cho phù hợp nhất để có được bộ sưu tập như ý muốn.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.473