🖼️ 2048 cho Android Wear 1.1 Game 2048 trên Android Wear

🖼️
  • Phát hành: Spooky House Studios
  • Cùng tải ngay trò chơi trí tuệ 2048 cho đồng hồ thông minh của bạn với ứng dụng 2048 for Android Wear mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây để làm mới thói quen trải nghiệm game của mình nhé.
  • android Version: 1.1.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 54