🖼️ FileSalvage for Mac 7.5 Khôi phục dữ liệu trên máy Mac

🖼️
 • Phát hành: SubRosaSoft
 • FileSalvage là một ứng dụng mạnh mẽ dành cho người dùng Mac, giúp họ tìm kiếm và khôi phục lại các tập tin bị xóa từ một ổ đĩa hoặc thư mục nhanh chóng.
 • mac Version: 7.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.321

🖼️ FileSalvage

🖼️
 • Phát hành: Subrosasoft
 • FileSalvage là phần mềm khôi phục dữ liệu có thể truy hồi các file đã bị xóa, khôi phục dữ liệu từ thiết bị lưu trữ bị hỏng và khôi phục file bị mất từ thiết bị lưu trữ.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 405