🖼️
🖼️
  • FileSalvage
  • FileSalvage là phần mềm khôi phục dữ liệu có thể truy hồi các file đã bị xóa, khôi phục dữ liệu từ thiết bị lưu trữ bị hỏng và khôi phục file bị mất từ thiết bị lưu trữ.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu