🖼️
  • iMindMap HD cho iPad Vẽ sơ đồ tư duy trên iPad
  • Tiếp tục sự sáng tạo của bạn bằng cách truy cập các sơ đồ tư duy của bạn trên iPad với phần mềm iMindMap HD 2.16.9 cho iPad. Ứng dụng này cho bạn tự do phát triển và điều chỉnh ý tưởng ở bất cứ đâu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iMindMap cho iOS Ứng dụng vẽ bản đồ tư duy miễn phí
  • iMindMap cho iOS 2.16.9 là ứng dụng lập sơ đồ tư duy tuyệt vời dành cho mọi đối tượng. Tải iMindMap cho iOS miễn phí trên App Store ngay từ bây giờ để lập kế hoạch dự án, kinh doanh, học tập... rõ ràng, trực quan và khoa học nhất nhé.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • iMindMap Kids cho iPad Ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy cho trẻ em
  • Mở khóa trí tưởng tượng và sáng tạo của con bạn với iMindMap Kids. Phần mềm này hỗ trợ sớm cho trẻ học tập và khuyến khích tư duy sáng tạo. Tạo các sơ đồ tư duy đầy màu sắc về các câu chuyện, bày tỏ suy nghĩ và phát triển thêm các ý tưởng lớn.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu