🖼️ Tiny Personal Firewall 6.5

🖼️
  • Phát hành: Tiny Software
  • Tiny Personal Firewall giúp bạn kiểm tra chữ ký số và hạn chế một số cổng cũng như địa chỉ IP đối với chương trình ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể tạo các báo cáo về những lần xâm nhập trái phép.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.220