🖼️
  • TuneUp Companion Nghe và quản lý file nhạc
  • iTunes hiện rất phổ biến và là thư viện âm nhạc trực tuyến có liên hệ mật thiết với iPod và iPhone. Tuy nhiên, người dùng có thể thử dùng phiên bản TuneUp Companion.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
  • TuneUp Companion for Mac
  • iTunes hiện rất phổ biến và là thư viện âm nhạc trực tuyến có liên hệ mật thiết với iPod và iPhone. Tuy nhiên, người dùng có thể thử dùng phiên bản TuneUp Companion 1.6.4.1.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu