🖼️
🖼️
  • Tweak PDF To Word Chuyển đổi PDF sang Word
  • Tweak PDF To Word là công cụ chuyển đổi PDF sang tài liệu MS Office Word (*.doc, *.docx, *.rtf) để có thể chỉnh sửa. Với tính năng chuyển đổi hàng loạt và một phần, bạn có thể chuyển đổi PDF sang Word nhanh chóng, chính xác.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Tweak PDF Converter Chuyển đổi Word, Excel sang PDF
  • Tweak PDF Converter là công cụ chuyển đổi từ Word sang PDF, Excel sang PDF và PDF sang tài liệu Word. Hơn nữa, bố cục ban đầu của văn bản, bảng biểu, hình ảnh, đồ họa, hyperlinks vẫn giữ nguyên trong các tài liệu được tạo ra.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Tweak Excel To PDF Chuyển đổi Excel sang PDF
  • Tweak Excel To PDF là công cụ chuyển đổi Excel sang PDF nhanh chóng. Bạn có thể tận hưởng những tiện ích của PDF mà không mất dữ liệu, không định dạng sai, không bóp méo hình ảnh, và nội dung được hiển thị trong PDF thay vì Excel.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu