🖼️
🖼️
  • UDI Maps cho iOS Cảnh báo các điểm ngập úng tại Hồ Chí Minh
  • UDI Maps được phát triển bởi Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị, cho phép tra cứu tình hình ngập úng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, còn đưa ra cảnh báo ngập úng, những điểm ngập úng có thể xảy ra để người dân tránh khi tham gia giao thông.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu