🖼️ HD Speed for Mac

🖼️
  • Phát hành: Unscale
  • Tốc độ của ổ cứng quyết định 1 phần không nhỏ đến tốc độ của toàn hệ thống. Vậy bạn muốn biết ổ cứng mình đang sử dụng có tốc độ như thế nào, có lỗi gì đang gặp phải hay không…? HD Speed sẽ giúp bạn có câu trả lời.
  • mac
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.170