🖼️ Tiin cho iOS 2.12 Ứng dụng đọc tin tức trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Viettel Telecom
  • Tiin cho iOS là ứng dụng đọc tin tức của trang tin giới trẻ Tiin.vn hoàn toàn miễn phí trên SmartPhone. Cập nhật liên tục thông tin xã hội và đặc biệt là đời sống giới trẻ, nhịp sống showbiz trong và ngoài nước, kết nối độc giả với thần tượng.
  • ios Version: 2.12

🖼️ BankplusAgent cho Android 3.1 Giao dịch tài chính trên Android

🖼️
  • Phát hành: VIETTEL TELECOM
  • BankplusAgent là ứng dụng giúp khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính qua điện thoại di động một cách nhanh chóng, an toàn, đơn giản, mọi lúc mọi nơi.
  • android Version: 3.1.4

🖼️ Bankplus Agent cho iOS 1.1 Theo dõi giao dịch Viettel Telecom

🖼️
  • Phát hành: Viettel Telecom
  • Bankplus Agent là kênh giao dịch dành cho nhân viên Viettel và các đối tác hợp tác với Viettel về dịch vụ chuyển tiền mặt sử dụng, cho phép theo dõi giao dịch mọi lúc mọi nơi.
  • ios Version: 1.1