🖼️ TITANS cho Android 6 Game đại chiến Titan cho Android

🖼️
  • Phát hành: WeHugGames
  • Titans for Android là game chiến thuật đặc sắc, nơi bạn có nhiệm vụ xây dựng căn cứ, tập hợp một đội quân lớn gồm nhiều loại robot và tàu vũ trụ khác nhau, sau đó lên chiến lược cho cuộc chiến chống lại trí tuệ nhân tạo.
  • android Version: 6