🖼️ U-Dictionary‬ cho iOS 4.1 Ứng dụng dịch đa ngôn ngữ miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Youdao Hong Kong
  • U-Dictionar‪y là một ứng dụng dịch thuật và từ điển điện tử hiệu quả. Nó giúp bạn dễ dàng dịch các văn bản, hình ảnh hoặc hội thoại sang 108 ngôn ngữ.
  • ios Version: 4.1.4