🖼️
🖼️
  • Cách chế tạo và các loại mồi câu cá trong Genshin Impact
  • Câu cá là một hoạt động thú vị trong Genshin Impact. Mỗi loài cá yêu cầu loại mồi khác nhau và cách chế tạo mồi khác nhau, vì thế tất cả hướng dẫn về mồi câu cá sau đây sẽ giúp người chơi không bị bối rối.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Genshin Impact: Cách mở khóa và danh sách các loại cần câu
  • Genshin Impact mang đến một tính năng mới đó là câu cá và để câu cá người chơi cần thu thập các loại cần câu. Danh sách các loại cần câu và cách mở khóa sau đây sẽ giúp người chơi nhanh chóng tìm thấy chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️