🖼️
🖼️
🖼️
  • Chi tiết bản cập nhật Genshin Impact 2.1
  • Genshin Impact 2.0 sẽ là một bản cập nhật lớn, thêm khu vực mới đầu tiên vào trò chơi - Inazuma, giới thiệu tất cả các NPC mới và nâng cao cốt chuyện một cách đáng kể
  • Xếp hạng: 5 · 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Genshin Impact: Cách đánh bại boss Maguu Kenki
  • Maguu Kenki là trùm mới trong Genshin Impact 1.6, điều khiển nguyên tố Anemo và làm rơi nguyên liệu thăng thiên cho nhiều nhân vật. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đánh bại boss Maguu Kenki.
  • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Danh sách những cấp bậc nhân vật trong Genshin Impact
  • Genshin Impact sở hữu số lượng nhân vật rất lớn vì vậy danh sách cấp bậc của các nhân vật sau đây sẽ giúp người chơi lựa chọn được nhân vật phù hợp cho trận chiến của mình.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu