Địa điểm câu cá và thời gian cá hồi sinh trong Genshin Impact

 • 2 Đánh giá

Genshin Impact đã bao gồm cả hệ thống câu cá thú vị. Đây là hoạt động mới nên người chơi có thể bị bỡ ngỡ vì vậy bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin về các địa điểm câu cá và thời gian cá xuất hiện trong Genshin Impact.

Câu cá là một hoạt động mới trong Genshin Impact
Câu cá là một hoạt động mới trong Genshin Impact

Địa điểm câu cá trong Genshin Impact

Genshin Impact đã giới thiệu nhiều điểm câu cá trên khắp Teyvat. Hầu hết các điểm câu cá đều có cùng một loài cá, với những con khác nhau xuất hiện vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Người chơi thể truy cập  Bản đồ Genshin Impact để biết được vị trí của mọi loài cá hiện có trong game. Người chơi chỉ cần chọn loài cá muốn câu, ghim các vị trí spawn của cá và điều hướng tới các địa điểm ấy.

Một số loài cá chỉ spawn vào ban ngày và một số loài cá chỉ xuất hiện vào ban đêm. Thời gian ban ngày được tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều và ban đêm là 6 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng. Người chơi có thể sử dụng đồng hồ trong menu để thay đổi thời gian.

Mỗi loài cá mất khoảng 3 ngày để hồi sinh tại địa điểm người chơi câu được nó (trong thời gian thực, không phải thời gian trò chơi).

Danh sách dưới đây liệt kê mọi địa điểm câu cá trên Teyvat trong Genshin Impact và không bao gồm các loài cá chỉ xuất hiện trong sự kiện của trò chơi.

Địa điểm câu cá ở Sumeru

Người chơi Genshin Impact có thể đổi cá bắt được ở Sumeru lấy các vật phẩm từ Hiệp hội câu cá Sumeru. Để đổi cá lấy hàng hóa từ Hiệp hội câu cá Sumeru, người chơi phải nói chuyện với Loumelat, được tìm thấy ở gần Port Ormos.

Bản đồ phía bắc Sumeru
Bản đồ phía bắc Sumeru

Loumelat bán công thức chế tạo mồi Sugardew, dùng để bắt cá Angler và Ax Marlin. Ngoài ra, game thủ có thể đổi cá lấy vũ khí 4 sao tại đây. End of the Line Bow có thể đổi lấy 4 Peach of the Waves, 16 Lazurite Axe Marlin và 16 Halcyon Jade Axe Marlin.

Địa điểmThời gianLoại cá
Rừng MawtiyimaCả ngày
 • Peach of the Deep Waves (Sugardew Bait)
 • Halcyon Jade Axe Marlin(Sugardew Bait)
 • Lazurite Axe Marlin (Sugardew Bait)
Tối

Sunset Cloud Angler (Sugardew Bait)

VanaranaCả ngày
 • Medaka (Sugardew Bait)
 • Halcyon Jade Axe Marlin (Sugardew Bait)
 • Lazurite Axe Marlin (Sugardew Bait)
 • Sandstorm Angler (Sugardew Bait)
SángTrue Fruit Angler (Sugardew Bait)
TốiSunset Cloud Angler (Sugardew Bait)
Thành phố SumeruCả ngày
 • Halcyon Jade Axe Marlin (Sugardew Bait)
 • Lazurite Axe Marlin (Sugardew Bait)
Sáng
 • True Fruit Angler (Sugardew Bait)
 • Akai Maou (Redrot Bait)
TốiSunset Cloud Angler
Hồ YazadahaCả ngày
 • Halcyon Jade Axe Marlin (Sugardew Bait)
 • Lazurite Axe Marlin (Sugardew Bait)
Sáng
 • True Fruit Angler (Sugardew Bait)
 • Akai Maou (Redrot Bait)
TốiSunset Cloud Angler (Sugardew Bait)
Làng VimaraCả ngày
 • Medaka (Fruit Paste Bait)
 • Halcyon Jade Axe Marlin
 • Lazurite Axe Marlin (Sugardew Bait)
 • Sandstorm Angler (Sugardew Bait)
Sáng

True Fruit Angler (Sugardew Bait)

Tối

Sunset Cloud Angler (Sugardew Bait)

Núi DevantakaCả ngày

Halcyon Jade Axe Marlin (Sugardew Bait)

Sáng

True Fruit Angler (Sugardew Bait)

Tối
 • Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
 • Sunset Cloud Angler (Sugardew Bait)
Port OrmosCả ngày
 • Halcyon Jade Axe Marlin (Sugardew Bait)
 • Lazurite Axe Marlin (Sugardew Bait)
 • Sandstorm Angler (Sugardew Bait)
Sáng
 • Crystalfish (Fruit Paste Bait)
 • True Fruit Angler (Sugardew Bait)
Tối

Sunset Cloud Angler (Sugardew Bait)

Làng AaruSáng
 • Medaka (Fruit Paste Bait)
 • Crystalfish (Fruit Paste Bait)
 • Sandstorm Angler (Sugardew Bait)
 • Halcyon Jade Axe Marlin (Sugardew Bait)
Tối
 • Medaka (Fruit Paste Bait)
 • Sunset Cloud Angler (Sugardew Bait)
 • Halcyon Jade Axe Marlin (Sugardew Bait)
Khu vực phía nam vùng hạ duSáng
 • Medaka (Fruit Paste Bait)
 • True Fruit Angler (Sugardew Bait)
 • Akai Maou (Redrot Bait)
Tối
 • Medaka (Fruit Paste Bait)
 • Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
 • Lazurite Axe Marline (Sugardew Bait)

Địa điểm câu cá ở Monstatd

Các khu vực trong Monstadt
Các khu vực trong Monstadt
Địa điểmThời gianLoại cá
Phía bắc của Stormterror Lair (Dãy núi Brightcrown)SángMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Tea-colored Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Phía dưới của Stormterror Lair (Dãy núi Brightcrown)SángMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Sông ở Dãy núi StormbearerSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Tea-colored Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Venomspine Fish (Redrot Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Sông ngang qua cầu ở Monstadt (Whispering Woods)Aizen Medaka
Akai Maou
Bitter Pufferfish
Medaka
Pufferfish
Tea-Colored Shirakodai
Venomspine Fish
Sông gần Thất thiên thần tượng ở Falcon Coast (Windrise)SángMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Tea-colored Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Aizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Venomspine Fish (Redrot Bait)
Sông ở phía nam MondstadtAizen Medaka
Akai Maou
Bitter Pufferfish
Medaka
Pufferfish
Tea-Colored Shirakodai
Venomspine Fish
Phía tây nhà máy rượu DawnSángAizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Akai Maou (Redrot Bait)
Tea-colored Shirakodai (False Worm Bait)
TốiAizen Medaka (Fruit Paste Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Venomspine Fish (Redrot Bait)
DragonspineSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Tea-colored Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Venomspine Fish (Redrot Bait)
Snowstrider (Redrot Bait)

Địa điểm câu cá ở Liyue

Các khu vực ở Liyue
Các khu vực ở Liyue
Địa điểmThời gianLoại cá
Đầm lầy DihuaSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Làng Mingyun gần cây cầu gãyAkai Maou
Betta
Brown Shirakodai
Golden Koi
Rusty Koi
Sweet-Flower Medaka
Hồ Luhua gần miềnSángSweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Rusty Koi (Fake Fly Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)
Akai Maou (Redrot Bait)
TốiSweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Rusty Koi (Fake Fly Bait)
Betta (Redrot Bait)
Cảng LiyueSángSweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
TốiSweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Betta (Redrot Bait)
Bishui Plain trên đảoSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Betta (Redrot Bait)
Tây nam Bishui PlainSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)

Phía đông làng Qingce

Sáng

Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)

Tối

Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Betta (Redrot Bait)
Cổng đá Stone GateBrown Shirakodai
Dawncatcher
Medaka
Sweet-Flower Medaka
Phía đông núi HulaoSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Betta (Redrot Bait)
Thung lũng TianqiuSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Betta (Redrot Bait)
Phía tây nhà trọ WangshuSángSweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Rusty Koi (Fake Fly Bait)
Akai Maou (Redrot Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)
TốiSweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Rusty Koi (Fake Fly Bait)
Betta (Redrot Bait)
Núi AocangSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
Abiding Angelfish (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Sweet-flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)

Địa điểm câu cá ở Inazuma

Các khu vực trong Inazuma
Các khu vực trong Inazuma
Địa điểm Thời gianLoài cá

Giữa đại dương, trên một con tàu đắm phía nam Kujou Encampment

Tối

Raimei Angelfish (Vị trí duy nhất được biết đến của loài cá này)
Phía đông Đảo SeiraiCrystalfish
Dawncatcher
Medaka
Pufferfish
Purple Shirakodai
Phía tây Hồ SuigetsuSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Glaze Medaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
Purple Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Glaze Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Lunged Stickleback (Redrot Bait)
Bãi biển Nazuchi gần con tàu hoangSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Purple Shirakodai (False Worm Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Lunged Stickleback (Redrot Bait)
Đảo RitouSángGlaze Medaka (Fruit Paste Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Akai Maou (Redrot Bait)
TốiGlaze Medaka (Fruit Paste Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Lunged Stickleback (Redrot Bait)
Gần Violet Court DomainSángGlaze Medaka (Fruit Paste Bait)
Purple Shirakodai (False Worm Bait)
TốiGlazed Medaka (Fruit Paste Bait)
Lunged Stickleback (Redrot Bait)

Phía đông Thất thiên thần tượng (Làng Koseki, Đảo Seirai)

Sáng

Glaze Medaka (Fruit Paste Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Rusty Koi (Fake Fly Bait)
Akai Maou (Redrot Bait)
Purple Shirakodai (False Worm Bait)

Tối

Glaze Medaka (Fruit Paste Bait)
Golden Koi (Fake Fly Bait)
Rusty Koi (Fake Fly Bait)
Lunged Stickleback (Redrot Bait)

Địa điểm câu cá ở Enkanomiya

Địa điểmThời gianLoại cá

The Serpent's Bowels

(Ruột Mãng xà)

SángCrystalfish (Fruit Paste Bait)
Divida Ray (Fake Fly Bait)
Formalo Ray (Fake Fly Bait)
TốiLunged Stickleback (Redrot Bait)
Divida Ray (Fake Fly Bait)
Formalo Ray (Fake Fly Bait)

The Serpent's Heart 1

(Trái tim Mãng xà)

SángDawncatcher (Fruit Paste Bait)
Divida Ray (Fake Fly Bait)
Formalo Ray (Fake Fly Bait)
TốiAkai Maou (Redrot Bait)
Divida Ray (Fake Fly Bait)
Formalo Ray (Fake Fly Bait)
The Serpent's Heart 2SángDawncatcher (Fruit Paste Bait)
Divida Ray (Fake Fly Bait)
Formalo Ray (Fake Fly Bait)
TốiPurple Shirakodai (False Worm Bait)
Divida Ray (Fake Fly Bait)
Formalo Ray (Fake Fly Bait)

Địa điểm câu cá ở The Chasm: Underground Mines

Địa điểmĐịa điểmLoại cá
Ao nước ngầm Underground WaterwaySángMedaka (Fruit Bait Paste)
Akai Maou (Redrot Bait)
Brown Shirakodai (False Worm Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
TốiMedaka (Fruit Bait Paste)
Betta (Redrot Bait)
Bitter Pufferfish (Fake Fly Bait)
Di tích vô danh Nameless RuinSángSweet-Flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Crystalfish (Fruit Paste Bait)
Akai Maou (Redrot Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)
TốiSweet-Flower Medaka (Fruit Paste Bait)
Dawncatcher (Fruit Paste Bait)
Pufferfish (Fake Fly Bait)

Địa điểm câu cá ở Fontaine

Địa điểmĐịa điểmLoại cá
Salacia Plain: Western ShoalSángStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Blazing Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Water Body Cleaner (Flashing Maintenance Mek Bait)
TốiStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Rippling Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Situation Controller (Flashing Maintenance Mek Bait)
Thuyền câu cá ở đại dươngSángStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Blazing Heartfeather Bass (Sour Bait)
TốiStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Rippling Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Initial Configuration (Flashing Maintenance Mek Bait)
West Slopes of Mount AutomnequiSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Blazing Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Water Body Cleaner (Flashing Maintenance Mek Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Rippling Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Platinum Collection (Flashing Maintenance Mek Bait)
Fountain of Lucine: Western ShoalSángStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Blazing Heartfeather Bass (Sour Bait)
TốiStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Maintenance Mek: Initial Configuration (Flashing Maintenance Mek Bait)
Maintenance Mek: Situation Controller (Flashing Maintenance Mek Bait)
Elynas: Southside MountainSángStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Blazing Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Water Body Cleaner (Flashing Maintenance Mek Bait)
TốiStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Rippling Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Situation Controller (Flashing Maintenance Mek Bait)
Elynas: Eastern ShoalSángStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Blazing Heartfeather Bass (Sour Bait)
TốiStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Rippling Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Initial Configuration (Flashing Maintenance Mek Bait)
Elynas: Northeast BeachSángSandstorm Angler (Sugardew Bait)
Maintenance Mek: Water Body Cleaner (Flashing Maintenance Mek Bait)
TốiRippling Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Initial Configuration (Flashing Maintenance Mek Bait)
Maintenance Mek: Situation Controller (Flashing Maintenance Mek Bait)
Court of Fontaine: City Wall Southern ArcSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Streaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Maintenance Mek: Water Body Cleaner (Flashing Maintenance Mek Bait)
TốiMedaka (Fruit Paste Bait)
Streaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Maintenance Mek: Situation Controller (Flashing Maintenance Mek Bait)
Mont Esus EastSángStreaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Blazing Heartfeather Bass (Sour Bait)
TốiMaintenance Mek: Initial Configuration (Flashing Maintenance Mek Bait)
Maintenance Mek: Situation Controller (Flashing Maintenance Mek Bait)
Central Laboratory Ruins: Shallow ShoalSángMedaka (Fruit Paste Bait)
Streaming Axe Marlin (Sugardew Bait)
Maintenance Mek: Water Body Cleaner (Flashing Maintenance Mek Bait)
TốiRippling Heartfeather Bass (Sour Bait)
Maintenance Mek: Situation Controller (Flashing Maintenance Mek Bait)

Một số lưu ý khi câu cá

Mọi người cần tránh chạy hoặc thực hiện các hành động chiến đấu gần khu vực đánh cá. Điều này gây tiếng động mạnh, làm cá sợ và bơi đi mất.

Hiểu rõ loài cá mình định câu vì mỗi loài cá khác nhau sẽ thích loại mồi khác nhau. Với cần câu và mồi câu thích hợp, người chơi sẽ bắt được tất cả các loại sinh vật ngay lập tức. Tham khảo cách chế tạo và chế biến mồi câu cá trong Genshim Impact để hiểu rõ loài cá nào ăn loại mồi câu nào.

Hãy để ý đến phần màu vàng của dây câu biểu hiện độ căng để bắt thành công con cá mục tiêu.

Thời gian cá hồi sinh trong Genshin Impact

Thời gian để một loại cá hồi sinh là 3 ngày theo thời gian trong game
Thời gian để một loại cá hồi sinh là 3 ngày theo thời gian trong game

Thời gian cá hồi sinh trong Genshin Impact tại các địa điểm câu là 3 ngày. Đây là thời gian thực tế và người chơi không thể làm cho cá xuất hiện trở lại ngay lập tức, cho dù có áp dụng thủ thuật thay đổi hay kiểm soát thời gian trên thiết bị như một số trò chơi khác.

Các loài cá khác nhau có thể xuất hiện tùy thuộc vào thời gian trong trò chơi. Mặc dù thay đổi thời gian không làm cá hồi sinh, nhưng có thể có một nhóm cá khác nhau tùy thuộc vào thời gian trong trò chơi.

Người chơi nên thay đổi thời gian trong trò chơi tại cùng một địa điểm câu cá và đảm bảo rằng không bỏ sót bất kì con cá nào. Game thủ có thể câu cá cùng người khác nhưng không thể chia sẻ cá giữa những người chơi.

Cập nhật: 07/11/2023
 • 26.628 lượt xem
Xem thêm: Genshin Impact