Elite Blog

Link Download Elite Blog chính:
🖼️
 • Akler Blog miễn phí cho chủ đề kinh doanh

 • Akler là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề kinh doanh.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TravelSite Mẫu template chủ đề du lịch

 • TravelSite là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột và 4 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu với thiết kế đơn giản phù hợp với blog chủ đề du lịch.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • StylishTribal Template cho blogger chủ đề cá nhân

 • StylishTribal là mẫu miễn phí cho Blogger, chủ đề này có 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, rất nhiều vị trí để đặt tiện ích của bạn. Nền màu nâu kết hợp với màu trắng là sự hoàn hảo cho blog cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Delphi Template đơn giản miễn phí cho Blogger

 • Delphi là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 2 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, biểu tượng đánh dấu mạng xã hội, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống. Mẫu này phù hợp với các blog về chủ đề giải trí.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PartyNote Mẫu blog cho thiết kế chủ đề âm nhạc

 • PartyNote là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger với một góc nhìn tươi mới, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề âm nhạc hoặc con người.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Template cho Blogspot