HTML Snapshot

Tải về
3 (1) Guangming Software Dùng thử 326 Dung lượng: 2,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/ Vista/7

HTML Snapshot là ứng dụng giúp bạn chụp ảnh trang web sau đó chuyển đổi HTML, SVG, VML sang định dạng JPG, TIFF và GIF hoặc BMP.

HTML Snapshot

Dễ dàng tích hợp với các ngôn ngữ: Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, .Net languages, Java, Scripts like Perl, PHP, Python.

Tính năng của "HTML Snapshot":

- Trực tiếp lưu trang web tại một địa chỉ URL vào hình ảnh định dạng BMP, JPEG, TIFF, GIF, hoặc PNG.

- Trực tiếp chuyển đổi chuỗi HTML sang định dạng hình ảnh.

- Chuyển đổi VML sang định dạng ảnh BMP, JPEG, TIFF, GIF, hoặc PNG.

- Chuyển đổi định dạng HTML sang hình ảnh vector như EMF và WMF.

- Chuyển đổi HTML sang định dạng ảnh GIF.

- Hiện nay hỗ trợ Windows Vista và IE7.

- Chuyển đổi HTML thành định dạng văn bản.

- Hỗ trợ nén hình ảnh thành định dạng PG, TIFF và GIF hoặc BMP vào bộ nhớ mà không cần tạo tập tin lưu trữ tạm thời.

- Tạo hình ảnh thu nhỏ từ hình ảnh lớn.

Tuyết Mai (Theo Guangming Soft)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 343
  • Lượt tải: 326
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/ Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: