🖼️
  • My Secure Notepad
  • Các bạn đã rất quen thuộc với bộ phần mềm bảo mật thư mục như: FileLock, SafeGuard, ...nhưng nó lại không có chức năng bảo mật cho bạn các tài liệu quan trọng. Thế sao bạn không thử đến My Secure Notepad...
  • Xếp hạng: 5 · 3 Phiếu bầu