🖼️ AOMEI Backupper Standard 4.5 Sao lưu phần mềm miễn phí

🖼️
 • Phát hành: AOMEI
 • AOMEI Backupper là phần mềm sao lưu mạnh mẽ. AOMEI Backupper không chỉ cung cấp cho người dùng khả năng sao lưu ổ đĩa và phân vùng, mà còn sao lưu boot sector và tập tin hệ thống.
 • windows Version: 4.5.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.800

🖼️ AOMEI Partition Assistant Standard 6.6 Phần mềm quản lý phân vùng ổ cứng miễn phí

🖼️
 • Phát hành: AOMEI
 • AOMEI Partition Assistant Standard là phần mềm giúp người dùng phân vùng các ổ cứng một cách an toàn. Phần mềm này vừa miễn phí vừa có nhiều tính năng hữu ích.
 • windows Version: 6.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.185

🖼️ Oculus Mover Free 2.0 Chuyển dữ liệu Oculus sang ổ đĩa mới

🖼️
 • Phát hành: AOMEI
 • Dễ dàng chuyển toàn bộ game trong danh mục cài đặt Oculus đến ổ đĩa khác để giải phóng bộ nhớ ổ đĩa chính, giúp khắc phục lỗi bộ nhớ thấp với Oculus Mover Free.
 • windows Version: 2.0

🖼️ AOMEI Image Deploy 1.0 Triển khai image hệ thống và quản lý từ xa

🖼️
 • Phát hành: AOMEI
 • AOMEI Image Deploy là phần mềm triển khai image hệ thống và nhân bản mạng, hỗ trợ quản lý nhiều máy tính từ xa chuyên nghiệp, tiện lợi.
 • windows Version: 1.0

🖼️ AOMEI PXE Boot Tool 1.5 Công cụ boot máy tính miễn phí

🖼️
 • Phát hành: AOMEI
 • AOMEI PXE Boot Tool là công cụ boot nhiều máy tính trong mạng LAN (máy khách) hoặc từ file ảnh ISO trên máy chủ để bảo trì và tối ưu hóa hệ thống.
 • windows Version: 1.5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 201