🖼️ Core Temp 1.16 Tiện ích đo nhiệt độ CPU miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Arthur Liberman
 • Core Temp 1.16 là tiện ích nhỏ gọn miễn phí dùng để theo dõi nhiệt độ của CPU. Sự đặc biệt của Core Temp là khả năng hiển thị nhiệt độ của từng lõi (core) trong mỗi bộ xử lý hệ thống của bạn.
 • windows Version: 1.16
 • Đánh giá: 53
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188.551

🖼️ Core Temp (64 bit) 1.16 Tiện ích đo nhiệt độ CPU miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Arthur Liberman
 • Core Temp là tiện ích nhỏ gọn dùng để theo dõi nhiệt độ của CPU. Sự đặc biệt của Core Temp là khả năng hiển thị nhiệt độ của từng lõi (core) trong mỗi bộ xử lý hệ thống của bạn.
 • windows Version: 1.16
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.643

🖼️ Core Temp Gadget 2.8 Gadget quản lý CPU trên Windows

🖼️
 • Phát hành: Arthur Liberman
 • Core Temp Gadget cho phép bạn giám sát nhiệt độ xử lý, tần số tải và các thiết lập VID thông qua một biểu đồ hình ảnh ở dưới cùng của tiện ích.
 • windows Version: 2.8
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.154

🖼️ CoreTemp

🖼️
 • Phát hành: Arthur Liberman
 • CoreTemp là một ứng dụng nhỏ miễn phí và thuộc loại portable, không cần cài đặt, có thể theo dõi nhiệt độ CPU. Chỉ gồm một file một thực thi duy nhất có dung lượng khoảng 500KB, bạn có thể dùng nó bất cứ khi nào nghi ngờ CPU bị nóng quá.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.467