🖼️ Avidemux for Mac 2.7 Biên tập và mã hóa file video

🖼️
 • Phát hành: Avidemux
 • AviDemux cho Mac 2.7.4 là chương trình biên tập và mã hóa file video giúp cho bạn có thể chỉnh sửa, mã hóa những file MPEG và AVI, bao gồm DivX. AviDemux rất dễ sử dụng.
 • mac Version: 2.7.4
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.557

🖼️ Avidemux 2.7 Ứng dụng chỉnh sửa video đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Avidemux
 • AviDemux 2.7.5 là chương trình biên tập và mã hóa file video. AviDemux giúp cho bạn có thể chỉnh sửa, mã hóa những file MPEG và AVI, bao gồm DivX. AviDemux rất dễ sử dụng.
 • windows Version: 2.7.5
 • Đánh giá: 123
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204.033