🖼️ Bigo Live Connector 2.0 Stream màn hình máy tính lên Bigo Live

🖼️
  • Phát hành: Bigo Live
  • Bigo Live Connector 2.0.0.28 là phần mềm quay video màn hình máy tính và stream màn hình miễn phí lên kênh Bigo Live với độ ổn định cao, chất lượng và tin cậy.
  • windows Version: 2.0.0.28
  • Đánh giá: 17
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 65.193