🖼️ Black Mesa 1.0 Phiên bản remake của Half-Life

🖼️
  • Phát hành: Black Mesa Modification Team
  • Black Mesa là phiên bản remake của Half-Life được thực hiện bởi fan của dòng game dựa trên Engine Source của Half-Life. Black Mesa chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 58
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 29.715