🖼️
  • Starwave Defender Game bắn súng không gian sống còn
  • Starwave Defender là game bắn súng từ trên xuống, dữ dội với cơ chế sống còn, được xây dựng bởi Brandon Garvin sử dụng Unreal Engine 4. Hàng trăm kẻ thù đang đợi bạn trong không gian, hãy sẵn sàng với con tàu vũ trụ và lao vào cuộc chiến.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu