🖼️ Square Home 3 cho Android 1.9 Launcher Windows 10 Mobile trên Android

🖼️
 • Phát hành: ChYK the dev
 • Square Home 3 là một trong những trình khởi chạy tốt nhất cho các thiết bị Android với giao diện Metro của Windows 10 Mobile.
 • android Version: 1.9.3

🖼️ Square Home Key cho Android 8 Launcher mô phỏng Windows trên Android

🖼️
 • Phát hành: ChYK the dev
 • Square Home Key là một trong những trình khởi chạy tốt nhất cho thiết bị Android với giao diện Metro của Windows 10 Mobile.
 • android Version: 8

🖼️ Edge Gestures cho Android 1.2 Thiết lập vùng điều khiển ảo ở mép màn hình Android

🖼️
 • Phát hành: ChYK the dev
 • Edge Gestures cho phép bạn thiết lập 3 phím điều hướng ảo bên cạnh màn hình điện thoại Android, giúp người dùng điều hướng điện thoại nhanh chóng bằng những cử chỉ đơn giản.
 • android Version: 1.2.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104