🖼️ Bridge Constructor cho Android Game xây cầu hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: ClockStone STUDIO
  • Bridge Constructor cho Android mô phỏng hoàn hảo công việc của một người xây cầu đường. Đến với Bridge Constructor cho Android, bạn sẽ trở thành một kỹ sư xây dựng tài năng, phải tính toán chi phí thật khôn ngoan để tạo ra những cây cầu vững chắc trong nhiều môi trường khác nhau.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 68