🖼️ Cloud Backup Robot 1.0 Tiện ích sao lưu dữ liệu nhanh chóng

🖼️
  • Phát hành: CloudBackupRobot
  • Cloud Backup Robot là một phần mềm sao lưu dữ liệu tuyệt vời dành cho người dùng máy tính Windows. Với nó, quá trình tạo bản backup cho các tập tin, thư mục và cơ sở dữ liệu SQL Server chưa bao giờ trở nên đơn giản và dễ dàng như vậy.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 58