🖼️ Notepad++ cho Android 1.0 Trình soạn văn bản miễn phí cho Android

🖼️
  • Phát hành: Control Assistance
  • Notepad ++ là một trình soạn thảo văn bản đơn giản và hoàn toàn miễn phí cho Android, cho phép bạn có thể ghi lại các thông tin nhanh chóng bằng cách thêm văn bản. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa khi viết ghi chú, ghi nhớ, email, tin nhắn, danh sách mua sắm hay danh sách công việc.
  • android Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 504