🖼️ CoralPic 1.0 Trình diễn ảnh trên desktop

🖼️
  • Phát hành: CoralPic
  • Đối với những người sưu tầm hàng trăm bức ảnh số trên máy tính thì ứng dụng CoralPic Photo Show có thể giúp họ dễ dàng đặt những hình ảnh đó lên màn hình desktop của máy tính, tương tự như cách họ treo một bản vẽ lên bức tường trong căn phòng.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 17.886