🖼️ BuddyBackup 2.0 Lưu trữ trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: Databarracks
  • Bạn làm gì khi dung lượng ổ cứng ngày càng bị thu hẹp bởi hàng tá tập tin, hay khi lo ngại các tình huống hư hỏng ổ đĩa cứng bất chợt xảy ra? Ngoài sao chép vào USB, Flash drive hay các Zip drive, còn một giải pháp linh hoạt khác là sao lưu trực tuyến.
  • windows Version: 2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.930