🖼️ Spacedesk cho Android 0.9 Biến Android thành màn hình phụ cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: datronicsoft
 • Spacedesk là công cụ chia sẻ màn hình miễn phí có thể chuyển đổi thiết bị Android thành màn hình phụ cho PC Windows hoặc máy tính bảng thông qua kết nối Wifi. Khi đó, màn hình máy tính Windows sẽ được hiển thị trên màn hình Android.
 • android Version: 0.9.15
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375

🖼️ Spacedesk Beta III v0.9 Kết nối máy tính với 1 hay nhiều màn hình phụ

🖼️
 • Phát hành: Datronicsoft
 • Spacedesk là phần mềm kết nối máy tính với 1 màn hình phụ (Windows, iPhone, Android…) cùng mạng WiFi/LAN để chia sẻ màn hình nhanh chóng, miễn phí.
 • windows Version: Beta III v0.9.9z.47
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.541