🖼️ FMSLogo 7.5 Phần mềm lập trình đơn giản thay thế MSWLogo

🖼️
  • Phát hành: David Costanzo
  • FMSLogo là môi trường lập trình ngôn ngữ Logo cho hệ điều hành Windows. FMS Logo sở hữu giao diện dễ sử dụng, khuyến khích việc học lập trình đơn giản, đặc biệt là với các bạn nhỏ.
  • windows Version: 7.5.0
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 868