🖼️ Fast Watermark

🖼️
  • Phát hành: DelphiS
  • Fast Watermark nhanh được thiết kế để bảo vệ hình ảnh thông qua một lớp phủ hình ảnh watermark. Fast Watermark cho phép bạn tạo ra "watermarks" của văn bản, đồ họa, có thể chỉnh sửa và lưu lại để sử dụng sau này.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 692