Digeus Inc., founded in 2008, is a young and fast growing world’s provider of software for individual and professional use.

We push the boundaries of innovation so our work can make people's lives more exciting, fulfilling and manageable. And we never stop striving to deliver solutions with greater benefits for everyone.

People everywhere use our products. Our 24/7 support centers are ready to answer any your question regarding Digeus software. We will help you to choose, install, customize and get familiar with the latest software technologies.

We believe in being open to big ideas and inspired innovation that will change the world.

Our Mission

Digeus Inc. is driven to find new convenient ideas in the world of software.

Current software categories Digeus Inc. develops applications for:

 • Multimedia: Broadcasting tools, internet TV/Radio players
 • Graphics: Screen Capture, Image Editing software
 • Internet Applications: Email Extractors software
 • System utilities: System Optimization and Diagnostics, Registry cleaners and Disk Cleaners software

Our boundaries are constantly extended, so stay connected to the innovative ideas together with Digeus team.

🖼️
🖼️
🖼️
 • Digeus System Optimizer Công cụ tối ưu hóa hệ thống
 • Tốc độ khởi động và tắt máy tính chậm? Thường xuyên thấy thông báo lỗi hệ thống và treo máy tính? Bạn cảm thấy chán ngán với hiện tượng “màn hình xanh” của Windows? Hãy sử dụng System Optimizer ngay hôm nay và đừng bận tâm về những vấn đề đó nữa.
 • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Junk Files Cleaner Loại bỏ nhanh các tập tin rác
 • Mỗi khi bạn đăng nhập vào Internet hoặc trong quá trình sử dụng máy tính các file tạm sẽ được tạo ra. Tuy chúng chỉ cần hiện diện một lần nhưng không bao giờ biến mất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Digeus Registry Cleaner
 • Các vấn đề liên quan tới Registry có thể xảy ra theo rất nhiều lý do, bao gồm các tham chiếu bị loại bỏ sau khi gỡ cài đặt, gỡ bỏ phần mềm không đúng cách, thiếu hoặc driver của phần cứng bị lỗi. Những điều này sẽ tăng dung lượng của Regisstry và làm chậm
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu