🖼️ Sundance 3.1 Trình duyệt tốc độ cao

🖼️
  • Phát hành: Digola Systems
  • SunDance là trình duyệt web tốc độ cao, được phát triển dựa trên Internet Explorer. Tuy nhiên điểm tạo khác biệt cho trình duyệt này là giao diện độc đáo với thanh cuộn RSS và công cụ thiết kế WYSIWYG.
  • windows Version: 3.1.0
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 801