🖼️
  • Dingtone cho iOS

    Gọi điện và nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad
  • Dingtone for iOS cung cấp cho người dùng iPhone/iPad 1 giải pháp liên lạc tổng thể qua 3G hoặc WiFi. Dingtone hỗ trợ gọi quốc tế và nhắn tin miễn phí tới nhiều quốc gia trên thế giới với chất lượng dịch vụ ổn định, tin cậy.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Dingtone for Android

    Nhắn tin & gọi điện miễn phí trên Android
  • Dingtone for Android - cách mới để nói chuyện, nhắn tin và chia sẻ miễn phí. Ứng dụng này cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại và nhắn tin miễn phí, chia sẻ ảnh, sử dụng Walkie Talkie như chức năng push-to-talk (PTT), để lại voicemail trực tiếp và mở cuộc họp qua điện thoại.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu