🖼️ EdgeView 2 cho Mac 1.35 Ứng dụng xem ảnh tiện ích

🖼️
  • Phát hành: DONGJIN HAN
  • EdgeView 2 cho Mac là ứng dụng xem ảnh hỗ trợ nhiều định dạng tập tin phổ biến nhất hiện nay, cho phép người dùng mở các file nén không cần triết xuất ảnh, đồng thời, hỗ trợ kết nối máy chủ FTP.
  • mac Version: 1.35